506-977-022   biuro@kancelariapatronus.pl

Czas jest jedyną rzeczą, której nie da się odkupić.

Czas jest jedyną rzeczą, której nie da się odkupić.

T. Fontane

Banał? Niezupełnie. Ile razy zdarzyło się, że wielogodzinne poszukiwanie danych

teleadresowych lub majątkowych dłużnika okazało się bezskuteczne – w Internecie

szczątkowe informacje, wierzyciel wiedział jeszcze mniej, a koszt przeprowadzenia wywiadu

gospodarczego w terenie przewyższał wartość wynagrodzenia w danej sprawie. Brzmi

znajomo? Nie oszukujmy się, wiemy jaka jest rzeczywistość – czas ucieka a efekty marne.

Wielokrotnie zmagaliśmy się z podobnymi problemami i frustrowaliśmy brakiem rezultatów

własnej pracy. Zmotywowani znalezieniem aurea mediocritas, który w krótkim czasie

pomoże w ustaleniu majątku dłużnika, a jednocześnie nie nadwyręży budżetu naszych

klientów, rozpoczęliśmy działalność w zakresie profesjonalnego pozyskiwania danych osób

fizycznych i firm.

Niniejszym zwracamy się z propozycją współpracy oferując dwa rozwiązania:

 pakiet podstawowy obejmujący ustalenie danych osobowych, majątku ruchomego,

nieruchomości (również nieruchomości zbytych) oraz wpisów do rejestru dłużników

niewypłacalnych;

 pakiet pełny, który dodatkowo wzbogacony jest o informacje na temat wierzytelności

hipotecznych lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej, a także ustalenie danych

nieruchomości według adresu (numer księgi wieczystej KW nieruchomości).

Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów znajdą Państwo we wzorach zleceń, które

załączamy.

Dzięki tak przygotowanym raportom ocena wiarygodności przyszłego kontrahenta, a

także zwiększenie skuteczności procesu windykacji i egzekucji komorniczej staje się realnym

sukcesem przy znikomym nakładzie czasu i niewielkich kosztach! Podstawowe ustalenia

realizowane są nawet w przeciągu kilku godzin, natomiast czas oczekiwania na pełny raport

wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

Ze względu na chęć nawiązania z Państwem owocnej współpracy informujemy, że

ceny wskazane w załączonych zleceniach podlegają negocjacji.

Zapraszamy do kontaktu:

Grupa Patronus sp. z o.o.

osoba do kontaktu – Tomasz Moska tel. 506-977- 022

e-mail: tomasz@kancelariapatronus.pl

About the author

Leave a Reply

Kontakt