506-977-022   biuro@kancelariapatronus.pl

Prawo Karne

  • reprezentację we wszystkich etapach postępowania karnego
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas i nakreśl swoją sytuację.
Kontakt