510-876-702   biuro@kancelariapatronus.pl

Prawo Pracy

  • przywrócenie do pracy,uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • mobbing / dyskryminacja
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • zwolnienia grupowe, odprawy,
  • emerytury i inne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych
  • przygotowywanie, analiza dokumentów o charakterze umów o pracę, umów o pracę tymczasową, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych umów zawieranych z pracownikami przez pracodawców, zasady etyki i polityki firmowej

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas i nakreśl swoją sytuację.
Kontakt
close slider