510-876-702   biuro@kancelariapatronus.pl

Jak powinna wyglądać skuteczna windykacja?

Proces skutecznej windykacji rozpoczyna się u wierzyciela w głowie. To on musi podjąć decyzję o windykacji własnej lub o przekazaniu sprawy do firmy windykacyjnej. Czym szybciej proces windykacji ruszy tym są większe szanse na skuteczność działań windykatorów.

Etap 1

Windykacja polubowna poprzedzona wywiadem gospodarczym

  • pozyskanie informacji gospodarczych na temat majątku dłużnika (pojazdy i ich numery rejestracyjne oraz numery VIN, rachunki bankowe, miejsce zatrudnienia, dane adresowe oraz kontaktowe, nieruchomości i ustalenie numerów ksiąg wieczystych, wierzytelności, innych wartościowych ruchomości, powiązania biznesowe i wiele innych)
  • podejmowanie prób kontaktu z dłużnikiem(osobiście, telefonicznie, przez e-mail, sms);
  • wystosowywanie wezwań do zapłaty;
  • poinformowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie lub skierowane danych dłużnika do Biur Informacji Gospodarczych;
  • poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i konsekwencjach niespłacenia długu;
  • podejmowanie negocjacji w celu spłaty i odzyskania należności.

Etap 2

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Celem windykacji sądowo-egzekucyjnej jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty, który umożliwia wierzycielowi za pomocą najczęściej pełnomocnika zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. W przeciwieństwie do windykacji polubownej, stosuje się tu środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym, takie właśnie jak:

  • wystosowywanie wezwań do zapłaty;
  • pozew;
  • tytuł egzekucyjny;
  • skierowanie sprawy do komornika.
Kontakt
close slider