510-876-702   biuro@kancelariapatronus.pl

Windykacja należności

1. Prewencja i monitoring

Prewencja i monitoring są narzędziami, które ma Państwu szczególnie pomóc w transakcjach z odroczonym terminem płatności. Bardzo często zdarza się jednak, że Klienci nie korzystają z takich narzędzi, bowiem nie chcą utracić swojej marży. To zrozumiałe, ale co w sytuacji, gdy dłużnik nie zwróci należnych Państwu środków? Co wówczas dzieje się z marżą i VAT-em zapłaconym za wystawioną fakturę? Podwójna strata – a przecież może być inaczej! Pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, SMSy z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności to tylko część narzędzi mających za zadanie przypomnienie Państwa kontrahentom o zapłacie.

2. Windykacja polubowna

Niestety wciąż niewiele firm podejmuje decyzję o zatrudnieniu kancelarii windykacyjnej. Przedsiębiorstwa obawiają się utraty marży lub horrendalnej kwoty, którą należy zapłacić w ramach prowizji lub abonamentu. Nic bardziej mylnego! Ustawa z dnia 8. marca 2013 roku o terminach płatności w transakcjach handlowych, pozwala dziś obciążyć dłużnika kosztami windykacji. Tym samym pokazują Państwo, że dbają o terminowe spłaty należności swoich kontrahentów, eliminują podobne sytuacje w przyszłości, a co najważniejsze, nie tracą swoich pieniędzy.

To właśnie nasza firma, w Państwa imieniu, prowadzi negocjacje, wykonuje telefony, proponuje ugody, windykuje w terenie, a w efekcie doprowadza do spłaty zobowiązania.

3. Windykacja sądowa

Etap sądowy następuje w momencie, kiedy dłużnikowi wydaje się, że jest ponad prawem. W trakcie postępowania sądowego to nasi prawnicy reprezentują Państwa firmę w sądzie, dzięki czemu Państwo nie mają obowiązku uczestniczenia w rozprawach. To nasza firma jako pełnomocnik stawia się na sprawy i uzyskuje prawomocne orzeczenia (wyroki, nakazy etc.). Następnie podejmuje działania w celu poprowadzenia szybkiej i skutecznej egzekucji komorniczej. Warto nadmienić, że po wygranej sprawie to właśnie dłużnik ponosi koszty postępowania sądowego, takie jak wpis do sądu oraz koszty zastępstwa prawnego.

4. Windykacja egzekucyjna

W trakcie postępowania egzekucyjnego to my, jako Państwa pełnomocnicy, kierujemy wnioski i wskazujemy komornikowi majątek dłużnika. Przy ścisłej współpracy z komornikami sądowymi doprowadzamy do spłaty zobowiązań przez dłużników. Czynnie uczestniczymy także w egzekucjach komorniczych w ramach czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika, bądź w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

5. Windykacja karna

Czasami kontrahenci działają z zamiarem oszukania. Artykuł 284 oraz 286 KK to codzienność w branżach budowlanej i transportowej. Wyroki karne z orzeczeniem o naprawieniu szkody są bardzo mocnymi i dobrymi narzędziami skutkującymi spłatą zobowiązania dłużnika.

Pełna reprezentacja Państwa firmy przez naszych prawników, sporządzanie zawiadomień do prokuratury o popełnionym przestępstwie i prowadzenie postępowań karnych stanowią zakres windykacji karnej.

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas i nakreśl swoją sytuację.
Kontakt
close slider