Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Świadczenia Pielęgnacyjne

Świadczenia Pielęgnacyjne

Świadczenia socjalne to jeden z trudniejszych obszarów ze względu na brak empatii urzędników, urzędów i Gmin w sprawie wniosków składanych przez Wnioskodawców o tzw. specjalne zasiłki opiekuńcze lub świadczenia pielęgnacyjne. Kancelaria Patronus pomimo decyzji odmownych świetnie radzi sobie w sprawach świadczeń.

Na naszym koncie mamy ponad 3770 zadowolonych klientów, którym zostały przyznane świadczenia.

Organ pierwszej instancji (MOPS) odmówił przyznania Ci świadczenia?

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gdzie reprezentują klienta profesjonalni przedstawiciele, to tylko niektóre czynności, które wykonujemy na co dzień w interesie naszego klienta.

Jeżeli chcesz co miesiąc uzyskiwać od Gminy 2119 zł i jesteś opiekunem osoby bliskiej z orzeczeniem o niepełnosprawności, to ten dział jest przeznaczony dla Ciebie.

 

Kontakt do Nas znajdziesz na Naszej stronie.

Pomoc w zasięgu ręki !

510 876 702

biuro@kancelariapatronus.pl