Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

1. Prewencja i monitoring

Prewencja i monitoring są narzędziami, które mają Państwu szczególnie pomóc w transakcjach z odroczonym terminem płatności.

Bardzo często zdarza się jednak, że Klienci nie korzystają z takich narzędzi, bowiem nie chcą utracić swojej marży.

To zrozumiałe, ale co w sytuacji, gdy dłużnik nie zwróci należnych Państwu środków?

Co wówczas dzieje się z marżą i VAT-em zapłaconym za wystawioną fakturę?

Podwójna strata – a przecież może być inaczej!

Pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności to tylko część narzędzi mających za zadanie przypomnienie Państwa kontrahentom o zapłacie.

 

2. Windykacja polubowna

Niestety wciąż niewiele firm podejmuje decyzję o zatrudnieniu kancelarii windykacyjnej. Przedsiębiorstwa obawiają się utraty marży lub horendalnej kwoty, którą należy zapłacić w ramach prowizji lub abonamentu.

 

Nic bardziej mylnego!

 

Ustawa z dnia 8. marca 2013 roku o terminach płatności w transakcjach handlowych, pozwala dziś obciążyć dłużnika kosztami windykacji. Tym samym pokazują Państwo, że dbają o terminowe spłaty należności swoich kontrahentów, eliminują podobne sytuacje w przyszłości, a co najważniejsze, nie tracą swoich pieniędzy.

To właśnie nasza firma, w Państwa imieniu, prowadzi negocjacje, wykonuje telefony, proponuje ugody, windykuje w terenie, a w efekcie doprowadza do spłaty zobowiązania.

 

3. Windykacja sądowa

Etap sądowy następuje w momencie, kiedy dłużnikowi wydaje się, że stoi ponad prawem.

W trakcie postępowania sądowego to nasi prawnicy reprezentują Państwa firmę w sądzie, dzięki czemu nie mają o Państwo obowiązku uczestniczenia w rozprawach.

To nasza firma jako pełnomocnik stawia się na sprawy i uzyskuje prawomocne orzeczenia (wyroki, nakazy etc.). Następnie podejmuje działania w celu poprowadzenia szybkiej i skutecznej egzekucji komorniczej. Warto nadmienić, że po wygranej sprawie to właśnie dłużnik ponosi koszty postępowania sądowego, takie jak opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa prawnego.

 

4. Windykacja egzekucyjna

W trakcie postępowania egzekucyjnego to my, jako Państwa pełnomocnicy, kierujemy wnioski i wskazujemy komornikowi majątek dłużnika. Przy ścisłej współpracy z Komornikami Sądowymi doprowadzamy do spłaty zobowiązań przez dłużników. Czynnie uczestniczymy także w egzekucjach komorniczych w ramach czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika, bądź w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

 

5. Windykacja karna

Czasami kontrahenci działają z zamiarem oszukania.

Wykorzystanie regulacji Kodeksu Karnego to codzienność w branżach budowlanej i transportowej. Wyroki karne z orzeczeniem o naprawieniu szkody są bardzo mocnymi i dobrymi narzędziami skutkującymi spłatą zobowiązania dłużnika.

Pełna reprezentacja Państwa firmy przez naszych prawników, sporządzanie zawiadomień do prokuratury o popełnionym przestępstwie i prowadzenie postępowań karnych stanowią zakres windykacji karnej.

Windykacja Należności

Windykacja Należności

Pomoc w zasięgu ręki !

510 876 702

biuro@kancelariapatronus.pl